Prodaja ostale imovine

Ovdje možete pronaći našu trenutnu ponudu za prodaju:

  • ne-HC materijala,
  • otpadnog materijala te
  • imovine i sitnog inventara.

Opći uvjeti prodaje

Lista oglasa:

CROSCO d.o.o.: PRODAJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE VAN UPOTREBE TVRTKE CROSCO, naftni servisi, d.o.o.

Postupak prodaje preventera 13 5/8“ i 11“

PreuzmiteProdaja neopasnog otpada s lokacija u vlasništvu INA-e u RH

Preuzmite