Sigurnosno-tehnički listovi

Sigurnosno-tehnički list (STL) osigurava iscrpne podatke o tvari ili smjesi koja se koristi na radnom mjestu. Osigurava poslodavcima, radnicima i krajnjim korisnicima uvid u podatke o kemijskoj opasnosti, uključujući i opasnost za okoliš, kao i mjere predostrožnosti.

Osim toga, STL sadrži podatke i za ostale sudionike u lancu opskrbe. Tako, određene informacije mogu biti upućene onima koji su vezani uz prijevoz opasnih kemikalija, uz promptni odgovor u slučaju nesreće (uključujući i centre za kontrolu otrovanja), uz profesionalnu uporabu pesticida i uz krajnje korisnike. Sukladno Uredbi REACH, STL se mora dostaviti prilikom prve isporuke robe, na službenom jeziku zemlje u kojoj se tvar ili smjesa stavlja na tržište, osim ako zemlja nije propisala drugačije. U Republici Hrvatskoj propisano je da STL mora biti pisan latiničnim pismom na hrvatskom jeziku. Dodatno, u Republici Hrvatskoj STL mora biti uveden u Registar STL-ova pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping.

Za sve Inine komercijalne proizvode izrađuju se sigurnosno-tehnički listovi koji sadrže osnovne informacije o proizvodu, podatke o rizicima, preporuke o zaštitnim mjerama, postupanje u kritičnim situacijama i ponašanje u prometu. Na ambalaži proizvoda su znakovi opasnosti.

STL-ovi proizvoda INA, d.d. dostupni su na ovim stranicama, a za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na sds@ina.hr.

Sigurnosno-tehnički listovi
Atmosferski ostatak Otvori
Benzinske komponente izomerizat Otvori
Bezolovni motorni benzin Otvori
Brodska goriva destilatna Otvori
Brodska goriva ostatna Otvori
Cestograđevni bitumen Otvori
Dekantirano ulje Otvori
Dizelska goriva Otvori
FCC benzin Otvori
Gorivo za mlazne motore JET A-1 Otvori
Izopentan Otvori
Loživa ulja Otvori
Loživo ulje ekstra lako – LU EL Otvori
Nafta ˝Moslavina˝ Otvori
Nafta ˝Slavonija˝ Otvori
NON OXY BENZIN RON <95 Otvori
Organsko otapalo Otvori
Otežana voda 1,2 Otvori
Otežana voda 1,3 Otvori
Plinski kondenzat Otvori
Primarni benzin Otvori
Prirodni benzin Otvori
Prirodni plin Otvori
Sirovina za reformer Otvori
Smjesa sirovih nafti i plinskog kondenzata Otvori
Tekući sumpor Otvori
Teški reformat Otvori
Ukapljeni naftni plin: pročišćeni izobutan Otvori
Ukapljeni naftni plin: pročišćeni normalni butan Otvori
Ukapljeni naftni plin: pročišćeni propan Otvori
Ukapljeni naftni plin: propan-butan smjesa Otvori
Vakum plinsko ulje – lako Otvori
Vakum plinsko ulje – teško Otvori
Zeleni naftni koks II Otvori