Privatni korisnici

U cilju što bolje informiranosti i pružanja kvalitetne podrške, INA je pokrenula novi kanal komunikacije s kupcima – Veleprodaja i naručivanje.

INA, d.d. prodaje i distribuira euro loživo ulje ekstra lako, eurodizel BS plavi i UNP građanima na cijelom području Republike Hrvatske po prodajnim cijenama važećima na dan isporuke.

Plaćanje prilikom isporuke goriva:

  • Gotovinom
  • Karticama American Express i Diners Club – do 6 rata (osim Eurodizel BS plavi jednokratno)
  • Karticama Visa, Maestro, MasterCard i PBZAgro – jednokratno

Eurodizel BS plavi prodajemo isključivo korisnicima GPR kartice s raspoloživim količinama.

Kako naručiti

Reklamaciju je moguće dostaviti na:

INA, d.d. ZAGREB
Avenija V. Holjevca 10
10000 ZAGREB
Komercijalni poslovi,
Domaća prodaja

Prilikom prijave reklamacije molimo dostavite sljedeće podatke:

  • ime i prezime, adresa i kontakt telefon/mobitel/ e-mail podnositelja reklamacije
  • ime i prezime, OIB, adresa, primatelja robe (ako se razlikuje od podnositelja reklamacije)
  • razlog reklamacije
  • datum isporuke
  • vrsta i količina robe
  • broj računa i po mogućnosti proslijediti kopiju računa i ostale relevantne dokumente

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovor na reklamaciju bit će dostavljen u roku 15 dana od datuma zaprimanja reklamacije.

Politika o zaštiti osobnih podataka.