Istraživanje i proizvodnja nafte i plina

Djelatnost Istraživanje i proizvodnja nafte i plina bavi se istraživanjem, razradom i proizvodnjom nafte i prirodnog plina u Hrvatskoj i inozemstvu. Intenzivnije istraživanje i proizvodnja nafte i plina u Hrvatskoj započeli su nakon Drugog svjetskog rata, a nekadašnji INA Naftaplin, koji je sinonim za otkrića brojnih naftnih i plinskih polja, osnovan je davne 1952. godine. Do sada je INA bila uključena u mnoge aktivnosti istraživanja i proizvodnje u Hrvatskoj i 20 država u inozemstvu, od kojih je trenutačno prisutna u Angoli i Egiptu.

U više od 60 godina postojanja opremljeno je i pušteno u rad 45 naftnih i 30 plinskih polja, izgrađeno oko 4.500 istražnih i razradnih bušotina ukupne dubine oko sedam milijuna metara, oko 1.200 proizvodnih naftnih bušotina s više od 4.000 km raznih cjevovoda, više od 200 proizvodnih plinskih bušotina te naftaških objekata i postrojenja. Do današnjih dana, Naftaplinova proizvodnja činila je i čini između 50 i 60 posto domaće proizvodnje ukupne primarne energije.

Aktivnosti u Hrvatskoj

INA je snažno posvećena svojim istraživačkim i proizvodnim aktivnostima u Hrvatskoj i trenutačno je jedina kompanija koja raspolaže potrebnom opremom, iskustvom, znanjem i projektima koji mogu ubrzati istražne aktivnosti u Hrvatskoj.

Ponosni smo na rezultate svog rada – od 2010. do danas izbušene su 34 bušotine, otkrili smo tri kopnena naftna polja i jedno manje plinsko polje na moru te smo potvrdili plinsko-kondenzatno polje na granici Hrvatske i Mađarske. U 2016. godini u Međimurju smo priveli proizvodnji dva plinska polja, dok se treće planira privesti proizvodnji početkom 2017. INA je u posljednje dvije godine svojim aktivnostima i ulaganjima u nove tehnologije uspjela povećati proizvodnju na domaćim eksploatacijskim poljima i time preokrenula trend prirodnog opadanja proizvodnje, a uvjereni smo da će se to nastaviti i u narednim godinama jer je 10.06.2016. kompanija s Vladom RH potpisala Ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika za Istražni prostor Drava-02.

Na sjevernom Jadranu prisutni smo još od 90.-ih godina prošlog stoljeća, a proizvodnja je započela 1998. godine. Istraživačke aktivnosti na ugovornim područjima Sjeverni Jadran i Aiza Laura odvijaju se u suradnji s talijanskom naftnom kompanijom Eni putem zajedničke operativne kompanije INAgip. Od početka projekta u njega je uloženo više od milijardu dolara. Također na sjevernom Jadranu, kroz suradnju s talijanskom kompanijom Edison putem zajedničke kompanije operativne kompanije Edina, eksploatira se plin iz plinskog polja Izabela.

Sigurnost platformi u Jadranu

INA je svjesna svih potencijalnih rizika u svom poslovanju te u svakom dijelu provođenja svojih aktivnosti ima vrlo razrađen sustav zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša. Na našim platformama nije bilo nikakvih incidenata, a svaka je opremljena brojnim automatskim sigurnosnim sustavima kontrole koji u slučaju bilo koje nepravilnosti zaustavljaju aktivnosti. Te aktivnosti ne mogu se ponovno pokrenuti sve dok se ne detektira i otkloni uzrok.

Sigurnost ljudi, zaštita okoliša i zaštita postrojenja prioritet su kompanije te se sve aktivnosti kontinuirano nadziru i provode u skladu sa ZZSO standardima.

Od samog početka gradnje postrojenja vodi se velika briga o sustavima zaštite sukladno svim nacionalnim i međunarodnim normama i propisima koji se koriste u naftnoj industriji. Glede bušotinskog i sabirno transportnog sustava ugrađuje se sigurnosno-procesno blokadni sustav koji se automatski aktivira kod pojave bilo kojeg procesnog poremećaja/incidenta i zatvara bušotine, dio procesnog postrojenja ili platformu u cijelosti. Nadalje, ugrađuju se sustavi za obradu i skupljanje otpadnih voda koje se prije kontakta s morem temeljito pročišćavaju ispod razina propisanih nacionalnom i međunarodnom zakonskom regulativom.

Sukladno svim dosadašnjim analizama utjecaja na okoliš i provedenim ispitivanjima dokazano je da platforma nema negativan utjecaj na okoliš.
Istraživanje i proizvodnja nafte i plina
EOR projekt
Projekt Međimurje
Drava-02
Rafinerije i marketing
Usluge kupcima i maloprodaja