Projekt Međimurje

INA je u ljeto 2016. započela s probnom proizvodnjom plina na dva eksploatacijska plinska polja, Vučkovec i Zebanec, a početkom 2017. pokreće se proizvodnja i na eksploatacijskom polju Vukanovec. Planirane komercijalno pridobive količine plina kreću se na razini od oko milijardu kubičnih metara, a proizvest će se do 2024. godine. Ovo povećanje ukupne Inine domaće proizvodnje plina značajno je, kako za našu kompaniju, tako i za Hrvatsku.

Preduvjeti za novu proizvodnju stvoreni su nakon uspješne realizacije projekta Međimurje u okviru kojeg su u dvije godine završeni radovi na izgradnji potrebnih rudarskih i pratećih objekata. Izbušeno je i opremljeno pet proizvodnih bušotina te je izgrađeno ukupno 100 kilometara novih cjevovoda, od čega se 73 kilometra odnosi na otpremni plinovod kojim se proizvedeni plin iz Međimurja otprema prema Centralnoj plinskoj stanici Molve na daljnju obradu i čišćenje.

INA je u projekt Međimurje uložila 450 milijuna kuna, a njegova uspješna realizacija znači i povratak proizvodnje ugljikovodika na prostoru Međimurja nakon 25 godina stanke.

Inina proizvodnja plina u Međimurju u sinergiji je s proizvodnjom nafte koju kompanija ima u Moslavini. Naime, ugljični dioksid koji se izdvaja iz međimurskog plina neće se puštati u zrak, već se cjevovodom transportira do naftnih ležišta Žutica i Ivanić gdje će se ponovno utiskivati u naftna ležišta radi pridobivanja dodatnih količina nafte u sklopu EOR (Enhanced Oil Recovery) projekta.

Zatvoreni sustav proizvodnje koji se koristi na postrojenjima u Međimurju bitan je za očuvanje okoliša, što je u skladu s Ininom opredijeljenosti ka održivom razvoju na dobrobit svih dionika.