Korporativne komunikacije zaprimaju zahtjeve za donacije i sponzorstva kontinuirano, tijekom cijele godine.

Zahtjev je potrebno poslati najmanje 30 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija ili sponzorstvo i to obvezno na obrascu koji se nalazi na ovoj stranici. Ukoliko ste u mogućnosti, obrascu priložite i navedenu dokumentaciju (nije obvezno).

Svoje zahtjeve na popunjenom obrascu za prijavu, šaljite isključivo putem elektroničke pošte na adrese: donacije@ina.hr ili sponzorstva@ina.hr. Ukoliko niste u mogućnosti poslati zahtjev putem elektroničke pošte, iznimno ga možete poslati poštom na adresu:

INA, d.d.
Korporativne komunikacije
Avenija V. Holjevca 10
10020 Zagreb, Hrvatska
S naznakom „sponzorstva i donacije“

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na broj telefona: 01 64 50 711 radnim danom od 10 do 14 sati.

Djelatnici  Korporativnih komunikacija javit će Vam se s daljnjim uputama ako je Vaš zahtjev za donaciju/sponzorstvo:

1.  Ispunjen na obrascu koji se nalazi na našoj web stranici:

2.  Poslan na vrijeme, što znači najmanje 30 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija/sponzorstvo

3.  U skladu sa smjernicama društveno odgovornog poslovanja Ine

Zahvaljujemo Vam na povjerenju i interesu za našu kompaniju te Vam želimo puno uspjeha u radu!

Politika o zaštiti osobnih podataka.

Preporučuje se zahtjevu priložiti:
a) Kratak opis projekta/programa:

  • opis iskustva, postignuća i sposobnosti organizacije da provede priloženi projekt
  • ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta
  • plan rada
  • očekivani rezultati
  • opišite na koji će se način izvršiti ocjenjivanje rezultata projekta

b) Presliku Rješenja o registraciji udruge

c) Preslike ovjerenih financijskih izvještaja o poslovanju udruge u prethodnoj godini.

d) Obrazac proračuna projekta

e) Preporuke, odluke o sufinanciranju ovog projekta ili pisma namjere o sufinanciranju programa

f) Materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije

 

Donacije

Download obrasca Zahtjev za donaciju /Word doc/
Dokumentaciju poslati na e-mail donacije@ina.hr

Sponzorstva

Download obrasca Zahtjev za sponzorstvo /Word doc/

Dokumentaciju poslati na e-mail sponzorstva@ina.hr