Zaštita na radu

Priroda poslovanja u naftnoj industriji zahtijeva visok stupanj zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te predstavlja jedan od prioriteta i temeljnih preduvjeta uspješnosti kompanije. Kako bi osigurali najbolje svjetske standarde i praksu, sukladno Sustav upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnošću i okolišem, INA uspješno provodi sljedeće glavne programe, o kojima svjedoči i konstantni trend smanjivanja neželjenih incidenata.

KULTURA SIGURNOSTI

Višegodišnji program „Uključivanje vodstva u ZZSO“, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti sigurnosti na radu u svakodnevnim aktivnostima i razvoj menadžerskih vještina u području sigurnosti, nastavljen je i u 2018. godini.
Ukupni broj rukovoditelja koji su prisustvovali jednodnevnim radionicama je 384, od čega je 121 (32%) rukovoditelj prisustvovao radionicama u 2017. godini, a 244 (64%) na radionicama u 2018. godini. Počevši od 2016. godine
kada je program pokrenut, radionicama je prisustvovalo 95% (365/384) svih rukovoditelja i voditelja timova.

TEMELJNA PRAVILA SIGURNOSTI

„Temeljna pravila sigurnosti“ predstavljaju 10 osnovnih pravila sigurnosti kod izvođenja radova. Ova pravila nisu nova, ona su jednostavna, jasna i postižu upravo ono što i sam njihov naziv govori – spašavaju živote. Njihovo nepoštivanje može uzrokovati tešku ozljedu ili smrt. Ta su pravila nastala na temelju povratnih informacija i poruka koje su proizašle iz prakse, a vode ka učinkovitijem upravljanju opasnostima specifičnim za poslovanje društava INA Grupe. Pravila naglašavaju jednostavne aktivnosti koje pojedinci mogu poduzeti kako bi zaštitili sebe i svoje kolege. Preko 80% svih ozbiljnih incidenata javlja se kao izravni rezultat nepridržavanja jednog od ovih pravila. Kampanja je službeno započela u listopadu 2013. god. kada se krenulo s edukacijom zaposlenika INA Grupe i izvođača, a danas je dio ustaljene prakse. Sukladno pravilima sigurnosti, provode se potprogrami popraćenim  preporučenim praksama jer sigurnost će uvijek biti naš prioritet. Ukoliko jedni drugima vjerujemo, slušamo se i razgovaramo, možemo postići svoj cilj: spriječiti nezgode i spasiti živote. I zapamtite, sigurnost je dužnost i odgovornost svih nas.

SIGURNA VOŽNJA

Program „Sigurna vožnja“ započeo je 2011. godine s ciljem poboljšanja svijesti o opasnostima u prometu te poticanja odgovornije vožnje. U sklopu programa vozače se upozorava na opasnosti koje vrebaju u prometu. Program je fokusiran na mlade vozače, profesionalne vozače kao i one koji godišnje prelaze 20.000 km. Postoje osnovni i napredni programi koji su cjelodnevni te sa sastoje od teoretskog i praktičnog dijela na poligonu.
Ceste predstavljaju različite rizike, a za kontrolu tih rizika INA od 2015. g provodi osnove sigurnosti vozača kamiona. Programom su definirana jasna i jednostavna pravila o tome što treba, a što ne treba činiti u vožnji, odnosno u cestovnom prijevozu, u kojima leži najveći rizik uzrokovanja ozbiljnih nesreća.  Poštivanje tih pravila obvezno je za zaposlenike i izvođače u poslovanju INA Grupe.

UPRAVLJANJE IZVOĐAČIMA RADOVA I SCC CERTIFIKAT

Upravljanje izvođačima s aspekta sigurnosti velik je izazov za INA Grupu. Od 2013. godine uveden je sustav upravljanja dobavljačima s aspekta ZZSO koji se u praksi pokazao dobrim. Cilj je utvrđivanje obveznih minimalnih zahtjeva i uvođenje mehanizama pri izvođenju radova izvođača iz područja ZZSO, radi zaštite vlastitih zaposlenika i zaposlenika izvođača od ozljeda na radnom mjestu i bolesti kao i gubitaka povezanih s izvanrednim događajima, kroz sve dijelove procesa. Primjena pojedinih koraka ovisi o stupnju rizika i složenosti radova. Temeljno načelo je osigurati najstrožu kontrolu u slučaju visokog stupnja rizika. Svi izvođači i podizvođači koji će izvoditi radove visokog rizika na lokacijama INA Grupe, od 1. siječnja 2017. moraju implementirati sustav i ishoditi SCC certifikat. SCC (Sigurnosna lista kontrole izvođača) certifikat potvrđuje opredijeljenost izvođača za unaprjeđenjem sustava upravljanja zaštitom zdravlja, sigurnosti i okoliša te je dokaz da su interni procesi izvođača mjereni i nadzirani prema najboljim praksama u upravljanju rizicima te da su s njima usklađeni. Preduvjet za certifikaciju je da je najmanje 90% operativnih zaposlenika (neposrednih izvršitelja i operativnog menadžmenta) završilo osposobljavanje iz zaštite zdravlja i sigurnosti te da je uspješno položilo ispit temeljem dokumenta. STSI d.o.o. članica INA Grupe implementirala je sustav i ishodila SCC certifikat 2015. godine (Više Informacija na Izvođači i ZZSO u INA Grupi).